sal [THIN]

(186 instances)

sal [THIN] (186x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. sal "(to be) thin, fine; to spread" Akk. raqāqu

See saĝ sal[unmng].

[1] cuneiform SAL sal
+ -la (109x/59%); -0 (71x/38%); -le (6x/3%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 31 64 65 8

43 distinct forms attested; click to view forms table.

1. (to be) thin, fine (186x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown sal ED Plants 6; ĝir2 sal ED Metals 97; AN ĝir2 sal ED Metals 98; sal ED Word List C = "Tribute" 92. LEX/Old Babylonian/Nippur dugga-ba-ba sal-la OB Nippur Ura 2 282; ab# sal# OB Nippur Lu 841; sal-la OB Nippur Lu 388. LEX/Old Babylonian/Sippar [[sal]] = = SAL = ra-pa-šum MSL 14, 122-127 09 820; [[sal]] = = = qa2-la-lum MSL 14, 122-127 09 821; [[sal]] = = = la-ab-nu-um MSL 14, 122-127 09 822; [[SAL]] = = SAL = ra-pa-šum MSL 14, 122-127 09 823; [[SAL]] = = = qa2-la-lum MSL 14, 122-127 09 824. ELA/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) bar-dul5 sal-la VS 14, 154 o i 2; 3(aš@c) bar-dul5 sal-la VS 14, 154 r ii 4. ELA/ED IIIb/unknown 4(ban2@c) sal-la Nik 1, 006 r iii 2; 1(u@c) tug2bar-dul5 [sal]-la Nik 1, 304 o ii 6; 1(u@c) 2(aš@c)? tug2nig2-lam2 sal-la Nik 1, 304 o i 6; 4(ban2@c) sal-la CTNMC 04 r iii 14. ELA/Old Akkadian/Adab ŠU+LAGAB [x geš]ig# geš sal-la Adab 0728 7. ELA/Old Akkadian/Girsu 4(aš@c) tug2 bar sal-la ITT 1, 01091 8; 1(aš@c) tug2 bar-dul5 sal-la ITT 2, 04385 1; 3(aš@c) tug2 nig2-lam2 sal-la ITT 2, 04385 3; 2(aš@c) tug2 bar-dul5 sal-la 1(aš@c) tug2 nig2-ne-munus-la RTC 203 5; 1(aš@c) tug2 bar-dul5 sal-la STTI 082 8; [x] 1(aš@c) tug2 bar-dul5 sal-la sumun STTI 134 4; [x] 1(aš@c) tug2 nig2-lam2 sal-la sumun STTI 134 5. ELA/Old Akkadian/Lagash 2(aš@c) bur sal-[la] BM 026760 3. ELA/Old Akkadian/Nippur ku3 gešdur2#-[gar sal]-la-[kam] OSP 2, 047 10; 1(aš@c) gešdur2-gar sal-la mes OSP 2, 052 9; 1(aš@c) tug2-nig2-gid2 bar-dul5 sal-la OSP 2, 075 6. ELA/Lagash II/Girsu [...] gešše-HI-du3 sal-la gid2 [...] 3(diš) kuš3 gu-nigin2 1/2(diš)-ta ITT 5, 06852 4. ELA/Ur III/Drehem 7(diš) ma-na sa sal umbin udu hi-a AnOr 07, 127 1; 1(diš) maš2 a-hu-a šeš šu-sal-la OIP 121, 095 1; šu-sal*#-la sa12-ti-um* OLP 08, 09 06 15. ELA/Ur III/Girsu 2(geš2) 2(u) šu-sal CT 10, 16 BM 012921 r i 18; 2(ban2) SIG7-a sal-le HLC 066 (pl. 025) o ii 27; 1(aš@c) 3(ban2) sal-la-mu HLC 092 (pl. 088) o iii 8; 2(diš) sila3 nig2-ar3-ra šu-sal HSS 04, 152 4; 1(geš2) 3(u) 5(diš) tug2bar-si sal-la gu2-e3 ITT 5, 06713 5; a-ša3 sal-le STA 28 o i 9; ki ma-da-sal-la-ta Princeton 2, 227 6. ELA/Ur III/Nippur 3(diš) GIN2 sal uruda StOr 46, 29 o ii 13; [2(diš)] GIN2# sal uruda StOr 46, 29 r ii 9; ŠU+LAGAB 2(diš) GIN2 sal uruda StOr 46, 29 r ii 17; la2-ia3 1(diš) GIN2 sal uruda StOr 46, 29 2. ELA/Ur III/Umma [...] 3(u) 8(diš) uruda du5#-sal BRM 3, 144 1; 2(u) 6(diš) [uruda] du5#-sal BRM 3, 144 6; ninda sal-la-a MVN 16, 0950 7; i7* sal*-la-aš* OrSP 47-49, 395 4; 1(diš) giig sal-la Syracuse 254 2; 4(diš) gur sal-la ViOr 8/1, 042 3; in-na-sal-la YOS 04, 098 1. ELA/Ur III/Ur sal-le UET 3, 0255 3; sal-le šita-ab UET 3, 0378 7; 1/2(diš) gin2 sa sal UET 3, 0826 o ii 4; 1(diš) gi ig gi sal-la UET 3, 0864 8; 1(ban2) ku3-dnanna dumu šu-sal [...] UET 3, 0986 2. unknown/Old Babylonian/unknown eme sal = lu-ru-u2 MSLSSI, 17-27 iv 35. unknown/ED IIIb/Girsu 4(ban2@c) sal-la DP 112 r i 15; 1(aš@c) tug2 nig2-dun3-du3 1(diš) sal DP 171 r v 11; 4(ban2@c) sal-la DP 229 4'. unknown/ED IIIb/Lagash 1(aš@c) tug2 šu [x?] sal#-la BiMes 03, 15 o iii 5. unknown/ED IIIb/unknown 3(ban2@c)# sal-la HSS 03, 20 r ii 7; 4(ban2@c) sal-la HSS 03, 21 r iii 13; 4(ban2@c) sal-la HSS 03, 22 r i 4; 3(ban2@c) sal-la TSA 10 o xi 1; 4(ban2@c) sal-la TSA 11 r i 6; 4(ban2@c)# sal#-la# FAOS 15/2, p. 693, 123 r xvii 6; kur-kur u2 sal-la ITT 5, 09226 1. unknown/Old Akkadian/Adab GAN2# un#-še3 sal-la OIP 014, 171 4; 2(aš@c) gešbanšur sal-la mes OIP 014, 178 6; 2(aš@c) gešbanšur sal-la mes ur2 nu-tuku OIP 014, 178 7. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) gešgu-za umbin sal-la Phillips 13 o iii 11; 6(diš) gešna2 umbin sal-la ša3-kal SAT 2, 1165 3. unknown/Ur III/Umma i7 damar-dsuen ga2 x sal-la gub#-ba# LÕuomo 50 r iii 16'; GAN2 i7 sal-la šu ur3-ra u3 sahar zi-ga LÕuomo 50 r iii 18'; 1(diš) ig kid sal-la tab-ba MVN 16, 1316 2; 2(diš) gešig kid sal-la UTI 3, 1604 1; 1(diš) ig kid sal-la UTI 3, 1620 1; i7 sal-la ba-al-la SAT 2, 0486 2.

See: dida ud sal; eĝir eme sal; gag šum sal; gigur sal; gud niga sal; ig sal; kaš ud sal; kud sal; maš sal; munu ud sal; saĝ sal; saĝki sal; siki sal; še zar sal; šu sal; tug sal; tun sal; udu niga sal; uzu sa sal.

2. to spread

Akk. raqāqu "to be(come) thin, fine".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.