u [PLANTS]

(4129 instances)

u [PLANTS] (4129x: ED IIIb, Ebla, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Old Babylonian, unknown) wr. u2 "bread, loaf; food; grass, herb; pasture; plant(s)" Akk. akalu; rîtu; šammu

See u susu[dine].

[1] cuneiform U₂ u2
+ -0 (4129x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 162 3678 280 1

29 distinct forms attested; click to view forms table.

1. bread, loaf (4126x/100%)

~ LEX/ED IIIb/Nippur 1(geš2@c) 5(aš@c) u2 TMH 5, 141 5. LEX/Old Babylonian/Nippur u2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 207; u2 ddim3-me OB Nippur Ura 4 Seg.1, 241; [[u2]] = = = ša#-[am-mu-um?] OB Aa 230:2. ELA/ED IIIb/Girsu 2(u@c) 4(aš@c) šah2 u2 munus mu 2(diš) VS 14, 009 r ii 8; 3(gešʾu@c) la2 1(u@c) 5(diš) sa <u2> durunx(KU.KU)-na VS 14, 044 o i 1; 8(aš@c) 3(barig@c) še šah2 u2 VS 14, 077 o iv 9. ELA/ED IIIb/Nippur 1(geš2@c) 5(aš@c) x u2 ba gu2 TMH 5, 177 1; 2(u@c) 3(aš@c) giš-ur3 1(u@c) u2 TMH NF 1-2, suppl 11 1. ELA/ED IIIb/Umma 4(diš) gu2 u2 Babyloniaca 8, HG 12 1'; 4(diš) gu2 u2 Babyloniaca 8, HG 12 1'; [x] 5(aš@c)!? gu2 u2 Babyloniaca 8, HG 12 r vii 1; [x] 5(aš@c)!? gu2 u2 Babyloniaca 8, HG 12 r vii 1; 5(ban2@c) U2-U2-a RGK 20050520d r ii 1; 1(aš@c) U2-U2-a RGK 20050520d o ii 4; 1(barig@c) ni u2 gal še3 1(barig@c) RGK 20050520j o i 8. ELA/ED IIIb/unknown gab2-ra šah2 u2-ka-kam Nik 1, 006 r v 3; 8(aš@c) šah2 u2 nita mu 4(diš) Nik 1, 059 r iii 2; 3(u@c) la2 2(diš) šah2 u2 munus mu 3(diš) Nik 1, 059 r iii 3. ELA/Old Akkadian/Adab u2 [...] Adab 0646 r i 4; 1(aš@c) tug2 bar-dul5 u2 Adab 0700 2. ELA/Old Akkadian/Girsu [...] te u2 ITT 1, 01225 3; 2(aš@c) gu2 u2 ITT 2, 04405 3; 3(u) 3(diš) šah2 u2 1(aš@c) sila3-ta RTC 240 1; 1(aš@c) gu2 u2 1(aš@c) gu2 gi STTI 100 2; 1(aš@c) gu2!? bi# 1(aš@c) gu2 u2 STTI 100 3. ELA/Old Akkadian/Lagash 1(aš@c) šah2 u2 BM 026272 11; 1(aš@c) šah2 u2 BM 026272 3; 1(aš@c) šah2 u2 BM 026272 9. ELA/Old Akkadian/Umma 2(u) 1(diš) ninda u2 1(ban2@c) 3(u@c) du8 USP 03 2. ELA/Lagash II/Girsu 1(geš2) 2(u) šah2 u2 MVN 07, 449 1. ELA/Ur III/Drehem 8(diš) maš2 gal u2 Aegyptus 19, 236, 05 2; 7(diš) u8 u2 šu-gid2 Amorites 20 (pl.9) 4; 1(diš) u8 šimaški u2 AnOr 01, 026 1. ELA/Ur III/Girsu še-ba u2 IL2# AAS 164 2; 1(diš) u2 IL2 AAS 178 4; 3(bur3) 1(eše3) 5(iku) 1/2(iku) GAN2 UD@g u2 AfO 24, pl. 17 Truro 1 o i 21. ELA/Ur III/Nippur dšu-dsuen-ka-ke4 u2 bi2-ib2-gur10!? AUCT 1, 333 3; 1(diš) geš zu u2 sar BE 03/1, 076 11; 8(diš) kuš udu u2 BE 03/1, 078 1. ELA/Ur III/Umm al-Aqarib ELA/Ur III/Umma 3(gešʾu) 7(geš2) 3(u) sar u2 geškin2 x-ra 1(u) 5(diš) sar-ta AAS 025 6; 1(u) gu2 u2 ur4-ra AAS 115 1; 1(ban2) u2 [...] AAS 119 1. ELA/Ur III/Ur 2(gešʾu) 2(u) 5(diš) sa gin2 u2 [...] MVN 01, 117 7; 2(aš) gu2 u2 gurdub UET 3, 0230 4; 2/3(diš) sila3 9(diš) gin2 u2 sar UET 3, 0282 9. ELA/Ur III/unclear ŠU+LAGAB 4(aš) 2(barig) 5(ban2) u2 kur gur AAS 200 r ii 4; 4(diš) tug2 u2 kal AUCT 1, 105 1; 7(diš) tug2 u2 ge6 kal AUCT 1, 105 3. ELA/Ur III/unknown 1(diš) gu4 u2 7(diš) udu u2 Torun "3" 7. unknown/Ur III/Umma u2 IL2-bi 2(u) 4(diš) SNAT 536 o ii 15; u2 IL2 KWU491-da gub-bi 6(geš2) 4(diš) SNAT 536 o ii 16. unknown/ED IIIb/Girsu [x] u2# sa SANTAG 7, 001 3; [x x] u2# gudu4 [x x] ba# SANTAG 7, 001 4; 1(aš@c) tug2TAR siki u2-ka DP 073 o i 3. unknown/ED IIIb/Isin 1(aš@c) šah2 u2 BIN 08, 039 o i 6. unknown/ED IIIb/Lagash dingir-bi dnin-gur7 nu nunuz u2 gal BiMes 03, 26 ii 5; u2-ka e2-kur-ra BiMes 03, 26 r v 3. unknown/ED IIIb/Nippur 1(aš@c) šah2 u2 BIN 08, 173 5; nibruki u2 nu-še3-gu7-e ASJ 16, p. 43-46 prism iv 11. unknown/ED IIIb/unknown gab2-ra šah2 u2-ka-kam HSS 03, 22 r v 9; gab2-ra šah2 u2-ka HSS 03, 23 r vii 17; 2(u@c) 4(aš@c) šah2 u2 munus mu 3(diš) HSS 03, 30 r ii 9. unknown/Old Akkadian/Adab [x] 2(diš) tug2 u2 OIP 014, 190 9. unknown/Old Akkadian/Girsu [x] u2 1(aš@c) ensi2-ka ITT 2, 05799 1. unknown/Old Akkadian/unknown 2(aš) 1(barig) 3(ban2) u2?-ni [...] Bridges p. 450 3. unknown/Ur III/Drehem u2 ga6-ga2 Aleppo 195 3; u2 [...] Aleppo 225 4; u3 u2 SIG7-a Aleppo 239 3. unknown/Ur III/Girsu u2 IL2 anše kunga2-me ASJ 02, 21 61 2; 1(bur3) GAN2 nig2-gul 6(diš) sar u2 ze2 1(u) 5(diš) sar-ta ASJ 11, 130 60 3; 7(diš) sar u2 gur10 ASJ 11, 130 60 7. unknown/Ur III/Nippur 1(u) 2(diš) tug2 [...] u2 BBVO 11, 257, 4N-T197 o iii 10; [... a2 lu2] hun-ga2 [al ak] u2 tir-a 2#-gar3 BBVO 11, 277, 6N-T226 o ii 15; 3(diš) sila3 še še u2 BBVO 11, 285, 6N-T451 r i 7. unknown/Ur III/Umma u2 SIG7-a u3 a-ša3-ge? a ki uru16 KA [x] ASJ 19, 213 37 5; ki-sum-ma-ka u2 er2 gu7 gub ASJ 19, 214 39 3; 1(diš) tug2 u2 ki-la2-bi 3(diš) 1/2(diš) ma-na 5(diš) gin2 DoCu 181 4. unknown/Ur III/unclear 1(diš) tug2 u2 kal UD@g Princeton 1, 553 1. unknown/Ur III/unknown al ak u2 ze2-a-še3 MVN 15, 130 3.

~ utud[bear]LEX/Old Babylonian/Nippur u2 u3-tu OB Nippur Ura 4 Seg.1, 244; u2 u3-nu-tu OB Nippur Ura 4 Seg.1, 245.

See: ga u; mun u kur; udu u.

2. food (2x/0%)

~ gal[great]unknown/Ebla/Ebla u2 gal-gal MEE 03, 043 o vii 5b.

See: ĝanun u gal.

3. grass, herb (1x/0%)

~ELA/Old Akkadian/Girsu udu u2 DU CT 50, 049 1.

4. pasture

5. plant(s)

Akk. akalu "bread, loaf; food"; rîtu "pasture"; šammu "plant(s)".

[2004] P. Attinger and M. Krebernik, St Schretter 71 n151.

[2001] G. Visicato, Fara Tablets 64.

[1972] H. Waetzoldt, UNT 7-8.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.