EZEN

cuneiform version of EZEN

asilx(EZEN)

(see full listing)

ezem (ezen izun ezema ezena ezin izen izim izin esen esin)

ezem [FESTIVAL].

ezen

(see full listing)

sir3

sir [BIND].

šer3

(see full listing)

šir3 (šer3 ser3 sir3)

šir [SING].

Full listing.

Also: asilax(EZEN), asilalx(EZEN), badx(EZEN), sidra, silx(EZEN), sirda, sirim2.