MUŠ3

cuneiform version of MUC3

inana

inana [PLANT] (dinanasar).

muš3

muš [CURDLE?].

muš [FACE].

muš [SPACE].

sed6 (sedi6 se27 še23 šed12)

sed [COLD].

suh10

suh [CROWN].

sukuš

sukuš [UNMNG].

zanaru

zanaru [INSTRUMENT].

Full listing.

Also: ennin, ga-ša-an-an-na, inanna, inini, innana, innin, ištar, mim2?, mušku, ninni6?, sar5, suba4?, suku6, sukud3, sus2, susbu4, suz2, šuba4?, zannaru.