RU

cuneiform version of RU

gešbu

ĝešbu [WEAPON] (ĝešgešbu).

ĝešpu

ĝešpu [RIM] (ĝešĝešpu).

illar (illuru ilar)

illar [BALL] (ĝešillar).

illar [WEAPON] (ĝešillar).

ru

ri [IMPOSE].

šub (šib2 šuba5 sub7 šup)

šub [FALL].

ušub [BRICK-MOLD] (ĝeššub).

Full listing.

Also: gešba, ĝešba, ĝešbu, illulu, illur, šux(RU).