itud [MOON]

(36175 instances)

itud [MOON] (36175x: Lagash II, Ur III) wr. itud; itudx(|UD.AN.ŠEŠ.KI|); i3-ti; iti7; i-ti; itudx(|UD@s|); itudx(|UD×BAD|) "month; moon" Akk. arhu

[1] cuneiform |UD×U+U+U| itud (iti, itid)
[2] cuneiform |UD.AN.ŠEŠ.KI| itudx(|UD.AN.ŠEŠ.KI|) (iti6)
[3] cuneiform NI.TI i3-ti
[4] cuneiform |UD×U+U+U.AN.ŠEŠ.KI| iti7
[5] cuneiform I.TI i-ti
[6] cuneiform UD@s itudx(|UD@s|)
[7] cuneiform |UD×BAD| itudx(|UD×BAD|)
+ -0 (35846x/99%); -da (301x/1%); -de3 (23x/0%); - (4x/0%); -dam (1x/0%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 675 571 888 1 10
[2] 51
[3] 24 1 8
[4] 3
[5] 1 1
[6]
[7]

31 distinct forms attested; click to view forms table.

1. month (33933x/94%)

~ELA/Lagash II/Girsu iti ezem-dba-ba6 Amherst 016 4; iti še-KIN-ku5 ASJ 02, 07 10 2; iti GAN2-maš gu4-ra2-bi2-mu2-mu2 DCS 49 5. ELA/Lagash II/Ur iti ezem-an-na UET 3, 0068 3; iti ezem-ddumu-zi UET 3, 0291 4. ELA/Ur III/Adab iti ezem-dšul-gi MVN 03, 165 5; iti ezem-dnin-mug MVN 03, 166 1; iti ezem-nin-mug MVN 03, 172 1. ELA/Ur III/Drehem iti šu-eš5-ša AAS 211 3; iti ezem-dšul-gi AAS 212 2; iti u5-bi2-gu7 AAS 213 4. ELA/Ur III/Eshnunna iti ezem-mah JCS 28, 179 3; iti ma-ak-ra-tum-še3 NATN 395 1'. ELA/Ur III/Girsu iti GAN2-maš AAS 166 2; u4 2(u) 6(diš)-kam iti GAN2-maš AAS 167 1; u4 2(u) 7(diš)-kam iti GAN2-maš AAS 168 4. ELA/Ur III/Lagash iti GAN2-maš Rochester 152 23; iti še-KIN-ku5 Rochester 231 3. ELA/Ur III/Mazyad iti a2-ki-ti ASJ 11, 333 07 1; iti zi-ib-ni ASJ 11, 334 08 1; iti ezem-dnin-a-zu ASJ 11, 337 13 7; iti la-hu#-[um] ASJ 11, 344 19 1. ELA/Ur III/Nippur iti sig4 u4 1(u) 4(diš) [x] AAS 161 1; iti še-KIN-ku5 ArOr 07, 8 1 2; iti sig4-ga su-su-dam ArOr 07, 8 2 6. ELA/Ur III/Susa iti u4 1(u) 6(diš) ba-zal BCT 1, 078 3; iti ezem-me-ki-[gal2] BCT 1, 078 5; iti a-da-ru-um MDP 10, 22 3 3. ELA/Ur III/Umm al-Hafriyat iti ki-siki-dnin-a-zu Ontario 2, 354 7; iti ezem-me-ki-gal2 u4 5(diš) ba-zal-ta Ontario 2, 355 3; iti u5-bi2-gu7 u4 1(u) 4(diš) ba-zal-še3 Ontario 2, 355 6; iti-ta u4 1(u) 5(diš) ba-ra-zal Ontario 2, 674 3; iti ezem-dšul-gi Ontario 2, 674 3. ELA/Ur III/Umma iti ddumu-zi-[še3] AAS 013 o i 10; iti še-KIN-[ku5-ta] AAS 013 o i 9; iti sig4-geši3-<šub>-ga2-ra-ta AAS 016 2. ELA/Ur III/Ur iti še-sag-[ku5] ASJ 11, 328 27 2; iti ezem#-mah# ASJ 18, 091 27 5; iti ezem-dšul-gi AUCT 2, 131 5. ELA/Ur III/Uruk iti amar-a-a-si Warka 109 B70 Uruk 1. ELA/Ur III/Wilayah iti# še-KIN-ku5 JCS 38, 025 01 4; iti ezem-a-bi JCS 38, 026 02 5; iti ezem-a dara4 JCS 38, 027 03 5. ELA/Ur III/unclear iti še-sag-ku5 AfO 10, 362 7; iti ki-siki-dnin-a-zu AR RIM 04 21 5; iti 8(diš)-kam AUCT 1, 353 1. ELA/Ur III/unknown iti u4 2(u) 6(diš) ba-zal HMA 9-02949 6; iti ses-da-gu7 HMA 9-02949 3; iti ddumu-zi MVN 15, 122+a 1. unknown/Lagash II/Girsu iti amar-a-a-si BM Messenger 206 4. unknown/Ur III/Drehem iti a2-ki-ti Akkadica 78, 11 11; iti ki-siki-dnin-a-zu Akkadica 78, 13 5; iti u4 <1(u)> la2 2(diš) [ba-ra-zal] Aleppo 002 1. unknown/Ur III/Fara iti še-KIN-ku5 XXX 3. unknown/Ur III/Girsu iti še-il2-la AOAT 240, 77, 4 2; iti munu4-gu7-ta AR RIM 07 06 4; iti še-KIN-ku5-še3 AR RIM 07 06 5. unknown/Ur III/Lagash iti ezem-dba-ba6 Rochester 151 1; iti ezem-dšul-gi Rochester 211 5; iti ezem-dba-ba6 Rochester 211 7. unknown/Ur III/Nippur iti du6-ku3 ASJ 11, 311 r iii 3; iti bar2-za3-gar ASJ 11, 313 3; iti du6-ku3 ASJ 11, 323 07 3. unknown/Ur III/Umma u4 3(u)-kam iti še#-[kar]-ta gal2-la AR RIM 07 13 5; iti# šu-numun-a u4 1(u) 7(diš) ba-zal AR RIM 07 15 4; iti še-sag-ku5 ArOr 62, 230 I 862 1. unknown/Ur III/Ur iti šu-eš-ša SAT 2, 0006 2; iti a2-ki-ti SAT 2, 0039 14'; iti šu-eš-ša SAT 2, 0151 5. unknown/Ur III/Uruk iti ki-siki-dnin#-a-zu# BagM 23, 82, W 25046 1; iti!? ezem-an-na BagM 26, 40, W 25042 7. unknown/Ur III/unclear iti u5#-bi2-gu7 DoCu 272 4; iti u5-bi2-gu7 DoCu 272 1; iti!? [...] DoCu 419 5. unknown/Ur III/unknown iti ki-siki-dnin-a-zu MVN 15, 130 3; iti ezem-mah MVN 15, 133 4.

2. moon (2242x/6%)

~ LEX/unknown/unknown [iti] CBS 01862 o iii 20'. ELA/ED IIIb/Girsu egir4 iti siki-ba-ta VS 14, 148 o ii 3; iti ezem dlugal-uru11-ka-ka VS 14, 158 r ii 4; iti ezem [...] VS 14, 159 r iii 8. ELA/ED IIIb/Nippur iti 1(u@c)? la2 1(aš@c) TMH 5, 031 r ii 2; iti ne-ne-[gar] TMH 5, 032 r ii 3; iti še-KIN-ku5 TMH 5, 035 o iii 2. ELA/ED IIIb/Ur sag iti-da-ka UET 2 supp 13 o i 2; iti šu-eš-dnanna-ka UET 2 supp 13 r ii 4; iti ab-GIR-ku2-den!?-ki-ka!? UET 2 supp 15 1. ELA/ED IIIb/unknown maš-[a i3-ti] Nik 1, 002 r iv 1; lu2 iti-da Nik 1, 016 o v 7; i3-ti Nik 1, 020 o iv 12. ELA/Old Akkadian/Adab iti 1(diš)-a-kam Adab 0663 5; iti še-sa6-sa6-ga Adab 0677 6; iti a2-ki-ti Adab 0677 9. ELA/Old Akkadian/Girsu iti diri še-KIN-ku5 DAS 083 11; iti mu-šu-du7 ITT 5, 06783 6; iti ur ba-til RTC 276 r ii 31. ELA/Old Akkadian/Lagash iti še-kin-a 5(aš@c) u4 mu-gal2 BM 026416 6; iti ur 2(u) 3(diš) u4 BM 026839 3; iti 8(diš) u4 ba-zal BM 026854 1; iti ezem munu4-gu7 BM 026890 3; iti ezem gu4-ra2 izi mu2-mu2 BM 026927 3; iti# dšurupakki BM 028784 3. ELA/Old Akkadian/Nippur iti gan-gan-e3 TMH 5, 007 r iv 8; [iti] ziz2-[a] TMH 5, 037 1; sag iti sig4-geš<u5>-šub-ba-ga2gar til-la TMH 5, 092 3. ELA/Old Akkadian/Umma 2(aš@c) mu 5(aš@c) iti AAS 002 3; 2(aš@c) mu 5(aš@c) iti AAS 004 3; 1(aš@c) mu 2(aš@c) iti AAS 005 1. ELA/Old Akkadian/Ur iti še-kin-ku5 AuOr 06, U 4385 3; iti!? a-x [...] UET 2 supp 18 r ii 2. ELA/Ur III/Drehem iti ezem dme-ki-gal2 iti!-ta!(BAL) u4 6(diš) ba-zal-la MVN 13, 806 7; iti ezem-dme-ki-gal2 PDT 1, 626 8; 3(ban2) še iti-de3 la2-a!# TCL 2, 5495 1; 1(aš) 2(barig) 3(ban2) gur iti-de3 la2-a TCL 2, 5511 3; iti-de3 la2-a TCL 2, 5512 2. ELA/Ur III/Dur-Kurigalzu iti u4 3(u) la2 1(diš) ba-zal Ripon College 1999=EC.74.2 3; iti maš-da3-gu7 Ripon College 1999=EC.74.2 3. ELA/Ur III/Girsu 1(barig) 4(ban2) 4(diš) sila3 iti-de3 la2-a 7(aš) ki lu2-sa6-ga-ta ASJ 02, 16 45 3; 3(ban2) iti-de3 la2-a ASJ 02, 17 47 3; i3-di3 ASJ 18, 087 23 1. ELA/Ur III/Nippur iti-da maš2-bi 2(u) še ku3-babbar MVN 11, 174 2; iti-da 2(ban2) še-ta NATN 131 9; 6(diš) gin2 u3 iti-da NATN 362 5; iti-da maš [x x?] NRVN 1, 193 2; iti-da 3(diš) sila3-ta-am3 ku5-ra2 RA 71, 126 o i 17; iti#-da u4 3(diš)-ta StOr 46, 29 o i 10. ELA/Ur III/Umm al-Aqarib ELA/Ur III/Umma sa2-du11 iti-da AnOr 01, 135 5; sa2-du11 iti-[da] AnOr 01, 135 7; iti še-kar-ra-gal2-la 5(diš) ASJ 18, 084 20 o i 11'. ELA/Ur III/Ur iti-da 2(ban2) 5(diš) sila3-ta UET 3, 0038 4; sa2-du11 u3 nig2-dab5 iti-da UET 3, 0236 4; nig2-dab5 iti-da UET 3, 0282 10. ELA/Ur III/Urkesh iti 1(u) 2(diš)-kam Ripon College 1999=EC.74.5 3. ELA/Ur III/unclear sag iti-kam MVN 08, 167 1; iti-da? u4 5(diš)-kam TIM 03, 144 (pl.54) 2; KU-bi iti-da 3(ban2)-ta-am3 TCS 1, 301 4. ELA/Early Old Babylonian/Nippur iti gu4-si-sa2 UM 29-13-492 1'; iti kin-dinanna OB Contracts, pl. B1 no. 7 13; iti gu4-si-[su] OB Contracts, pl. A2 no. 2 20. ELA/Early Old Babylonian/unknown iti sig4-[a] BIN 09, 001 3; iti šu#-numun-a BIN 09, 002 4; iti kin-dinanna BIN 09, 003 4. ELA/Old Babylonian/Nippur [iti bara2]-za3-gar TMH NF 1-2, 326 2; iti apin*-du8-a* TMH NF 1-2, 361 6; iti kin-dinanna u4 6(diš)-kam UCP 9-2-1, 069 9. ELA/Old Babylonian/Umma iti dli9-si4 AUCT 3, 412 7. ELA/Old Babylonian/unclear iti lugal? BI? u4 1(u) 5(diš) SDSU 5 1; iti# gu4-si-su u4 1(diš)-kam MC 3, 33 28; mu-a iti 1(diš)-[kam] MC 3, 48 3; iti# še-gur10-ku5 mu sa-[am-su-i-lu-na lugal-e] MC 3, 37 21'; iti ziz2-a u4 1(u) 1(diš)-kam MC 3, 46 23; iti sig4-a mu sa-am-su-[i-lu-na lugal] MC 3, 51 50. ELA/Old Babylonian/unknown mu-a iti 2(diš)-[kam] CBS 07194 2; iti ab-e3 u4 1(u) 8(diš)-kam CBS 07194 25. ELA/Middle Babylonian/Nippur mu#-a iti 3(diš)-a-kam N 2091 1'. ELA/uncertain/Nippur iti du6-ku3 u4 1(u) 6(diš)-kam SAOC 44, 12 23. unknown/Old Babylonian/unknown itu IM 070209 o iv 11. unknown/ED IIIb/Adab iti a2-ki-ti OIP 014, 067 o ii 2. unknown/ED IIIb/Girsu 1(u@c) 6(aš@c) mu 1(u@c) 3(diš) iti SANTAG 7, 005 o ii 3; 1(u@c) 6(aš@c@90) mu 1(u@c) 3(diš) iti SANTAG 7, 005 r iv 1; iti ezem [...] TIM 09, 094 12'. unknown/ED IIIb/Nippur lu2 i-di3-na-bu3-kam BIN 08, 166 6; [x] iti# ezem gu4-si-su# OSP 1, 015 2; [x iti] sig4# gešu5-šub-ba# gar OSP 1, 015 3. unknown/ED IIIb/unclear iti a2-ki-ti MVN 03, 012 r ii 1. unknown/ED IIIb/unknown [iti] ezem#-munu4#-gu7 HSS 03, 06 r vii 1; [iti ezem-munu4-gu7] HSS 03, 07 r vii 10; [iti ezem-munu4-gu7] HSS 03, 08 r v 9. unknown/Old Akkadian/Adab iti# nig2-geškiri6 OIP 014, 080 3; iti ga2-udu-ur4 OIP 014, 081 2; iti mu-tir OIP 014, 083 3. unknown/Old Akkadian/Girsu iti ezem dba-ba6 ITT 2, 05670 1; iti ur ITT 2, 05742 3; iti# ezem še-il2-la ITT 5, 09317 2. unknown/Old Akkadian/Nippur iti šu-numun OSP 1, 052 5; iti sig4 gešu5-šub-ba ga2gar OSP 1, 053 r ii 3; iti sig4 gešu5-šub-ba ga2gar OSP 1, 054 r ii 1. unknown/Old Akkadian/Umma 7(aš@c) mu 5(aš@c) iti BIN 08, 393 3; 1(aš@c) mu 6(aš@c) iti MCS 9, 247 33; 2(diš) mu 4(diš) iti 7(diš) u4 UTI 6, 3796 1. unknown/Old Akkadian/unknown 7(aš@c) mu 5(aš@c) iti AAS 202 3; 1(u) la2 1(aš@c) iti BIN 08, 212 3; 5(aš@c) mu 4(aš@c) iti BIN 08, 292 1. unknown/Ur III/Drehem iti-ba iti diri 1(diš)-am3 i3-gal2 SAT 2, 0789 5. unknown/Ur III/Girsu 2(ban2) 4(diš) sila3 iti-de3 la2-a SNAT 163 3. unknown/Ur III/Nippur šu-a gi-na iti-da BBVO 11, 270, 6N-T113 5; šu-a gi-na iti-da BBVO 11, 294, 6N-T625 7. unknown/Ur III/Umma iti!(MU) min-eš3# mu# us2-sa si-ma-num2ki# ba-hul MVN 16, 0624 2; še-ba iti-da MVN 21, 228 2; 4(ban2) še-ba iti-da SNAT 344 o ii 3. unknown/Old Babylonian/Nippur iti du6-ku3 mu i3-si-in uru nam-lugal SAOC 44, 01 36; iti sig4-a SAOC 44, 02 13; iti šu-numun-a SAOC 44, 02 8. unknown/Old Babylonian/unknown 5(diš) (ban2) še-ba 1/2(diš) sila3 i3-geš iti a2 4(diš) ma-na siki mu-a# TIM 04, 13 11; nam-gudu4 dlu2-lal3 mu-a iti 2(diš)-am3 TIM 04, 13 7; iti# [še]-kin-ku5 TIM 04, 18 25. unknown/unknown/Nippur iti šu-numun-a mu sa-am-su-i-lu-na lugal N 0968 6'; iti šu-numun-a mu sa-am-su-i-lu-na lugal N 0968 30.

~ uLEX/unknown/unknown iti [...] CBS 01862 o iii 21'; iti [...] CBS 01862 o iii 26'; iti [...] CBS 01862 o iii 27'; iti# [...] CBS 01862 o iii 28'; iti# [...] CBS 01862 o iii 29'. ELA/ED IIIb/Nippur 1(aš@c) maš2 iti LU2@s×BAD TMH 5, 094 7. ELA/Old Akkadian/Adab iti [...] Adab 0683+0869 13; [...] sar# iti še-še-kin-a-x Adab 0730 1; iti [x] x x Adab 0964 5. ELA/Old Akkadian/Girsu iti UR RTC 283 2; iti!? x x DPA 43 5; [iti ...] RTC 251 5. ELA/Old Akkadian/Nippur iti [...] TMH 5, 148 17. ELA/Old Akkadian/Umma kin ak 1(aš@c) iti [x] u4 Nik 2, 003 1; 4(aš@c) mu 9(diš) iti [...] Nik 2, 064 4; iti!? PA? PA? RGK 20050522k o ii 4. ELA/Old Akkadian/Ur iti!? URUDU!? UET 2 supp 22 o ii 3. ELA/Early Old Babylonian/unknown iti x [x] x BIN 09, 045 5; iti [...] BIN 09, 258 3; [iti x x] x BIN 10, 020 2. ELA/Old Babylonian/Nippur iti# [...] CBS 10419 7'. unknown/ED IIIb/Girsu iti!? KU UD×X MI SANTAG 7, 008 3; iti [...] DP 142 o ii 3. unknown/ED IIIb/unknown iti dMUŠ3×ZA-nun MS 2181/30 o ii 2; iti dMUŠ3×ZA-nun MS 2181/33 o ii 2; iti x-SAG kal-ga MS 2181/40 o ii 2. unknown/Old Akkadian/Umma 5(aš@c) mu 9(diš)? iti JCS 32, 123 2 4. unknown/Ur III/Nippur šu#-a gi-na iti-da BBVO 11, 298, 6N-T783 8; 2(barig) 1(ban2) 3(diš) sila3 zi3-sig15 eša šu#-[a gi]-na iti-da# BBVO 11, 299, 6N-T857 8. unknown/Ur III/Umma nig2-dab5 iti-da x-ma za3 mu gur? LÕuomo 64 r i 12'. unknown/Old Babylonian/Nippur iti# ... u4# 7(diš)-kam# SAOC 44, 92 18. unknown/Old Babylonian/unknown nam#-[gudu4 mu-a iti ...] u4 6(diš)#-[kam] SAOC 44, 88 14; iti# [...] u4 [x]-kam SAOC 44, 88 24; iti# [...] u4 1(u) 4(diš)!?-kam SAOC 44, 83 30; iti# ... [mu] sa-am-su-i-[lu-na lugal-e] SAOC 44, 77 11'; iti# [x-...] u4 2(diš)-kam mu sa-am-su-i-[lu-na lugal] SAOC 44, 44 13'.

~ bala[turn]LEX/Old Babylonian/Nippur itu bal Nigga 390.

See: eĝir itud u; saĝ itud u.

Akk. arhu "the moon".

[2005] G. Visicato and A. Westenholz, Kaskal 2 66.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.