ki [PLACE]

(32379 instances)

ki [PLACE] (32379x: ED IIIa, ED IIIb, Ebla, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, 1st millennium, unknown) wr. ki "place; ground, earth, land; toward; underworld; land, country; lower, down below" Akk. ašru; erşetu; mātu; qaqqaru; šaplû

See ki aĝ[love], ki dar[split], ki deg[peck], ki ĝar[found], ki hur[scratch], ki kiĝ[seek], ki la[dig], ki la[fall to the ground], ki sub[prostrate oneself], ki sur[mark a boundary], ki tag[lay on the ground], ki tum[bury], ki us[set on the ground], ki za[bow down], kiri ki sub[prostrate oneself], kušum ki tag[crawl].

[1] cuneiform KI ki (gu14)
+ -0 (32377x/100%); - (2x/0%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 282 29607 2433 1 27

62 distinct forms attested; click to view forms table.

1. place (32373x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown an-še3 kar2? LAK4 ki ED Plants 56. LEX/Old Babylonian/Nippur ki maš-anše gu7-a = a-šar bu-lu-um i-ku-lu PBS 05, 149 [OBGT XIII] A20=B11=20; ki maš-anše nag-a = a-šar bu-lu-um -tu-u2 PBS 05, 149 [OBGT XIII] A21=B12=21; ki ad mah gi4-gi4 OB Nippur Lu 16; ki = ma-a-tum Nigga 489; ki = -rum Nigga 490; ki = er-şe-tum Nigga 491; ki Nigga 492; ki AB?-a Nigga 527; ki si3-ke Nigga 532; ki šu-ub-ba Nigga 559; ki TU-ra Nigga 567; [ki] mar-za Nigga 573; [[ki-ki]] = = [KI].KI# = ma-ta-tum! OB Diri Nippur Seg.2, 2. LEX/Old Babylonian/unknown [ninda ki d]utu# CBS 15051 o i 12'; lu2 ki ba-al = mu-na-pi-[lum] OB Lu-Azlag A 222; lu2 ki en-nu-uĝ3 = ša ma-şa-ar-tim OB Lu-Azlag A 273; lu2 ki ba-lah2 = ša a-ša-ar-šu ša-bu-lu OB Lu-Azlag A 293; lu2 ki ri-a = ša na-si-ka-tim OB Lu-Azlag A 294; ki NIĜIR-KUD ED Geography B 114; ki GUD-ŠE3-si ED Geography B 116; ki si-za-ag ED Geography B 118; ki en-sumun2 ED Geography B 119; ki ma-zu ED Geography B 124; ki li-li ED Geography B 125; ki mes-ŠID ED Geography B 126; ki MUŠ3-KUR ED Geography B 129; ki da-ab ED Geography B 131; ki kul-aba4 ED Geography B 132; ki dmen(LAK682) ED Geography B 136; ki en-zag ED Geography B 138; ki suhuš DAR-DAR ED Geography B 34; ki dsuen ED Geography B 36; x(LAK672a) ki ED Geography B 82. LEX/unknown/Nippur ki me-a an#-se12 = a-i-ki-a-am šu-u2 PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] ix 29'=663; ki me-še3 = a-na a-i-im PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] x 10'=719; ki me-a = a-na a-i-im PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] x 11'=720; ki lu2-ne-ta = it-ti an-ni-i-im PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] v 8=308; ki lu2-ne-ta-am3 = it-ti an-ni-i-im-ma PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] v 14=314; [ki lu2]-ne-še3 = a-na şe-e-er an-ni-i-<im> PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] v 36=336; [ki lu2]-ne-meš-še3 = a-na şe-e-er a-nu-tim PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] v 37=337; [ki lu2]-ne-še3 = a-na şe-e-er a-ni-<mi>-i-im PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] v 38=338; [ki lu2-ne]-meš#-še3 = a-na şe-e-er a-nu-um-mu-tim PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] v 39=339. LEX/unknown/unknown ninda ki dutu SLT 018 iii 9'; ninda ki dadad SLT 018 iii 10'; [ninda] ki# d[...] SLT 16 r i 3; ki [bal] CBS 01862 r i 32'; ki-bi-še3 x x = [...] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iii 1'; [ki] lu2-ta# = <(...)> MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 26; [ki] lu2-ne-ta = it#-ti# [an-ni-im] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 27; [ki] lu2-še-ta = [it-ti a-nu-um-mi-im] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 28; [ki] lu2-ri-ta = [it-ti ul-li-im] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 29; ki-me-ta = [it-ti ni-a-ti] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 30; ki e-ne-[ta] = [it-ti šu-nu-ti] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 31; ki ne-ne-[ta] = [it-ti šu-nu-ti] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 32; ki# lu2-ne-meš#-[ta] = [it-ti an-nu-tim] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 33; ki# lu2-še-meš#-[ta] = [it-ti a-nu-um-mu-tim] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 34; [ki lu2-ri]-meš#-[ta] = [it-ti ul-lu-tim] MSL 04 46 IB + Ia (+) Ib + unpubl. fragment [OBGT I/2] iv 35. ELA/ED IIIb/Girsu ki šum2-ma GAN2 gir2-ka-ta VS 14, 006 o i 2; ki šum2-ma VS 14, 037 r i 1; GAN2-bi 2(iku@c) 1/4(iku@c) ki šum2-ma-kam VS 14, 040 r iv 3. ELA/ED IIIb/Nippur ki sanga-ta TMH 5, 012 8; ki sanga-ta TMH 5, 017 o ii 6; ki giškim-še3 TMH 5, 017 r i 1. ELA/ED IIIb/unknown 1(aš@c) ki-bi Nik 1, 003 o vi 7; lu2 ki inim-ma-bi-me 3(×DIŠ@t) Nik 1, 017 o vii 4; ki [2(u)-še3] Nik 1, 023 o ix 13. ELA/Old Akkadian/Adab ki# ug3-IL2 dub-sar-ta Adab 0624 11; ki inim-ma dub-sar-ta Adab 0624 9; 1(bur3@c) GAN2 ki geš-i3-ka Adab 0661 5. ELA/Old Akkadian/Girsu ki lugal-[...-ta] RTC 265 r i 16'; ŠU+LAGAB 3(aš@c) [...] gu4# [apin] ki [...] RTC 265 r ii 11'; ki a-tu dumu [x]-da [...] RTC 268 6. ELA/Old Akkadian/Lagash ki dam-gar3-ta BM 026466 2. ELA/Old Akkadian/Nippur 1(barig@c) amar!?-dsuen# [...] ki? [...] TMH 5, 029 r i 5; ki dal-la-ta OSP 1, 131 o ii 5; ki ur-eš2-dam-ta OSP 1, 131 o ii 9. ELA/Old Akkadian/Umma ki ur-dnin-ildum3 CT 50, 063 2; ki nig2-ka9-ka CT 50, 063 3; ki nir-da!?-[...] MAD 4, 042 3. ELA/Old Akkadian/unclear arad2-zu ki kin ba-x MC 4, 52 10. ELA/Old Akkadian/unknown ki ka-ku3 ugula utul-ta MAD 1, 305 7; [x sar] ki? [x] WO 13, 04 6; ki lu2-dnanše-ka-ta WO 13, 09 4; [x] ki geš [x x] WO 13, 10 1. ELA/Lagash II/Girsu ki da-da dumu u2-u2-ta MVN 06, 144 2; ki [...] MVN 06, 338 1; 1(diš) gu4 geš ki [...] MVN 06, 338 11. ELA/Ur III/Adab ki i3-la-ak-nu-id MVN 03, 165 3; ki ur-gi7 dam ugula ar3-ra MVN 03, 166 5; ki e-zi-tum MVN 03, 172 3. ELA/Ur III/Der ki a-hu-wa-qar-ta TIM 07, 1 3. ELA/Ur III/Drehem ki ab-ba-kal-la-ta AAS 053 3; ki lu2-dingir-ra-ta AAS 211 5; ki na-sa6-ta [ba]-zi AAS 212 1. ELA/Ur III/Dur-Kurigalzu [ki dšul]-gi#-a-[a]-mu-ta Ripon College 1999=EC.74.2 1. ELA/Ur III/Eshnunna [ki] ensi2# 2-nunki!?-ta!? JCS 28, 179 5. ELA/Ur III/Girsu ki ur-bad3-dur2-ta AAS 164 4; ki zabar-dab5-ta gen-na AAS 171 5; ki ur-dšul-pa-[e3]-ta AAS 181 3. ELA/Ur III/Lagash er3-ra-ba-ni sukkal ki sukkal mah-še3 gen-na Rochester 152 13; KU-še3 ur-gi7 ki dsuen-illat Rochester 231 5; ki lugal-inim-gi-na Rochester 231 1; ki ur-dig-alim-ta Rochester 231 2. ELA/Ur III/Mari ki!? [...] TCS 1, 150 4. ELA/Ur III/Mazyad ki [šu-ga-ga] ASJ 11, 332 03 4; ki šu-ga-ga ASJ 11, 332 03 4; ki šu-ga-ga ASJ 11, 333 05 2. ELA/Ur III/Nippur ki lugal-me-du10-ga-ta ArOr 07, 8 2 3; ki lugal-me-du10-ga ArOr 07, 8 3 3; ki ur-dšu-mah-ta ArOr 07, 8 4 3. ELA/Ur III/Susa ki dšul-gi-a-a-mu-ta ba-zi BCT 1, 078 4; ki amar-šuba3-ta MDP 10, 22 3 10; ki ga-a-ta MDP 10, 22 3 22. ELA/Ur III/Umm al-Hafriyat ki du11-ga-ta Ontario 2, 354 4. ELA/Ur III/Umma ki dšara2-kam-ta AAS 013 o i 12; ki a-gu-ta AAS 013 o i 14; ki lugal-mu-ma-[ag2]-ta AAS 013 o i 16. ELA/Ur III/Ur ki a-mur-kal-la-ta AUCT 2, 131 2; ki i3-zu-ta Fs. Hilprecht, 138 1 2; ki giri3-ne2-i3-sa6-ta Fs. Hilprecht, 138 1 4. ELA/Ur III/Urkesh ki gu-du-du-ta Ripon College 1999=EC.74.5 4. ELA/Ur III/Uruk ki! lu2?-dgešgigir?-še3 Warka 109 B70 Uruk 2. ELA/Ur III/Wilayah ki tu#-[...] JCS 38, 025 01 2; ki tu-ra-am-i3-li2-ta JCS 38, 025 01 2; ki tu-ra-am-i3-li2-ta JCS 38, 026 02 4. ELA/Ur III/unclear ki ur-dba-ba6-ta AAS 179 2; ki bu3-lu5-lu5-ta AAS 197 6; ki!? nu-x x-ke4 x x-ta AAS 200 o iv 8. ELA/Ur III/unknown ki dšul-gi-a-a-mu-ta HMA 9-02949 1; ki gu2-ŠUL-ta MVN 15, 111 2; ki ur-dšara2-ta MVN 15, 122+a 2. ELA/Early Old Babylonian/Nippur mu us2-sa ki 2(u)-kam OB Contracts, pl. B3 no. 9 10; ki dsin-ta OB Contracts, pl. B3 no. 9 3; mu ki 2(u) 7(diš)-us2-sa UM 29-13-492 2'. ELA/Early Old Babylonian/unknown ki <...> BIN 09, 002 5; ki ku3-dnanna-ta BIN 09, 003 3; ki dnanna-ma-ba-ta BIN 09, 004 3. ELA/Old Babylonian/Nippur ki ku6-bi gid2 TMH NF 1-2, 361 3; mu mu x bad3? gal? ki? lugal-e UCP 9-2-1, 069 10; ki li-pi2-it-ištar-ta UM 29-13-100 4. ELA/Old Babylonian/Umma ki al-lu-ta AUCT 3, 412 1. ELA/Old Babylonian/unclear ki i3-li2-ha-zi-ri u3 a-pil2-dsin-ta MC 3, 47 6; ki d[nin-urta-mu-uš-ta-al] MC 3, 33 9; ki dnin-urta-ra-hi-im-şe-ri-im-ta MC 3, 48 6; ki# n()-bi-i3-li2-šu MC 3, 37 3'; ki ki-du-du-bi [...] MC 3, 46 16; ki dnin-urta-ma-an-šum2 dumu# [ta-ri-bu-um-ta] MC 3, 46 5. ELA/Old Babylonian/unknown ku3-ta sa10-a ki i3-li2-e-ri-[ba-am u3 ri-im]-ištar# CBS 07194 3; ki lu2-e2-šu-me-ša4-ta CBS 07194 8. unknown/Ur III/Nippur ki# nam-ha-ni-ta MVN 15, 161 4. unknown/Old Babylonian/unknown ki-bi IM 070209 r iii 26. unknown/ED IIIb/Adab x ki x BIN 08, 008 o i 6; dumu ur ki sag BIN 08, 026 o iii 3; lu2 ki NE x BIN 08, 026 r iii 5; lu2 ki inim-ma-bi# OIP 014, 075 o iii 2. unknown/ED IIIb/Girsu ki 2(u@c) la2 1(diš)-še3 DP 053 o viii 8; ki gešgigir2 DP 053 o ix 22; ki 1(u@c) 1(diš)-še3 DP 055 r i 5. unknown/ED IIIb/Isin lu2 ki inim-ma ME BIN 08, 080 r ii 1; 1(eše3) 2(iku) GAN2 ki? [x] BIN 08, 017 r i 4; ki [...] MVN 03, 013 o v 2; lu2 ki inim-ma-be6-me MVN 03, 036 5; ki gi4-gi4-ba MVN 03, 036 o i 3; lu2 [ki] inim-ma-bi MVN 03, 053 o iv 4. unknown/ED IIIb/Lagash še ki [x] n(aš@c)# x [x] UL# BiMes 03, 19 o i 1; [dingir]-bi# d117-gi4 lugal# ki# AB BiMes 03, 26 r v 6; 1(aš@c) ki den-lil2 KU BiMes 03, 30 ii 1; ki ma2-gal-ke4 BiMes 03, 30 ii 2; GEŠ a ki GEŠ IM HA!? mu x UD [x?] NE BiMes 03, 31 i 2; lu2 u3 da ki!? mu ni mun? da e BiMes 03, 31 r iii 2. unknown/ED IIIb/Nippur ki dpa-bil3-sag-ka BIN 08, 170 3; nig2-sam2 ki NUMUN-ZI-kam BIN 08, 171 3; [lu2 ki inim]-ma-[bi-me] BIN 08, 175 r i 11. unknown/ED IIIb/unknown 4(aš@c) lugal ki# dub-sar# BIN 08, 104 o ii 2; iri ki an-na e2# BIN 08, 115 5; lu2 [ki inim-ma-bi-me?] OIP 104, 022 o viii 28'. unknown/Old Akkadian/Adab ki lugal-e2 dub-sar-ta OIP 014, 120 3; [x ma]-na ki en-an-na-tum2 OIP 014, 166 7; ki en-an-na-tum2-ta OIP 014, 166 2. unknown/Old Akkadian/Girsu ki lugal-si-gar-ta ITT 2, 03160 o i 19; ki ur-dnin-geš-zi-da-ta ITT 2, 03160 o ii 12; [ki ur]-dnin-geš-zi-da-ta ITT 2, 03160 o i 8. unknown/Old Akkadian/Isin ki kal-edenki-ta MVN 03, 001 o i 7. unknown/Old Akkadian/Nippur ki lugal-inim-du10-ta OSP 1, 108 2; ki a-ul4-gal-ka OSP 1, 108 4. unknown/Old Akkadian/unclear lu2 ki inim-ma-bi SANTAG 7, 194 9. unknown/Old Akkadian/unknown [ki] nig2-ka9-ka ba-[na?]-gar AAS 204 4; ki munus-hub2-še3 BIN 08, 179 4; udu a2 ki sa2-a BIN 08, 185 1. unknown/Ur III/Drehem ki PU3.ŠA-den-lil2-ta ba-zi Akkadica 78, 13 3; ki na-lu5 Aleppo 002 3; ki na-lu5-ta Aleppo 003 1. unknown/Ur III/Girsu ki a-kal-la-ta AOAT 240, 76, 3 2; ki ur-dlamma dub-sar anše#-[ta] ArOr 62, 242 I 871 4; ki# A [...] ArOr 62, 242 I 871 6. unknown/Ur III/Lagash ki a2-da-da-ta# OMRO 66, 36 05 o iii 11'; ki den-lil2-la2-ia3-sa6#-ta# OMRO 66, 36 05 o iii 14'; ki lugal-lu2-sa6-sa6#-ta# OMRO 66, 36 05 o iii 16'. unknown/Ur III/Nippur ki lugal-a2-zi-da-ta ASJ 11, 323 07 5; ki ad-da-kal-la-ta ASJ 19, 212 33 2; ki nam-[ha]-ni#-ta# BBVO 11, 257, 4N-T197 o i 14. unknown/Ur III/Umma ki ba-sa6-ta Aleppo 231 3; ki# dlamma-mu-ta AR RIM 07 08 r i 3; ki lugal-e-ba-[an]-sa6-ta AR RIM 07 08 r ii 2. unknown/Ur III/Ur ki lugal-a2-zi-da ASJ 11, 328 26 5; ki na-ra-am-i3-li2-ta SAT 2, 0006 4; ki e2-a-ma-lik-a-še3 SAT 2, 0039 3'. unknown/Ur III/unclear 4(aš) 4(barig) gur ki i-šar#-pa2#-dan# AR RIM 07 19 2'; 2(aš) gur ki en-um-diškur AR RIM 07 19 3'; 1(aš) 4(barig) gur ki lu2-sa6-ga AR RIM 07 19 4'. unknown/Ur III/unknown ki šu-eš18-dar-ta MVN 15, 130 4; ki du-du-ta ba-zi MVN 15, 133 3; ki šu-diškur-ta MVN 15, 236 3; ki ba-zi-ta MVN 15, 386 2. unknown/Old Babylonian/Nippur ki dsin-ta SAOC 44, 02 4; ki dsin-ta SAOC 44, 02 4; ki na-ra-am-d[...] SAOC 44, 09 3. unknown/Old Babylonian/unknown ki ta-ri-bu-um TIM 04, 18 6; ki e2-a-i-din-nam# TIM 04, 54 4; ki ta-ri-bu-um dumu nu-ur2-dmar-tu-[ta] 12N-676 6.

~ u tur[small]LEX/Old Babylonian/unknown ki X tur ED Geography B 133. ELA/Ur III/Girsu [...] x [...] ki NYPL 391 r ii 6.

~ abgal[sage]LEX/Old Babylonian/unknown ki abgal ED Geography B 134.

~ ah[dry]LEX/Old Babylonian/Nippur ki ah3 Nigga 513.

~ daĝal[wide]LEX/Old Babylonian/Nippur ki daĝal OB Kagal 196; ki daĝal OB Kagal 196a; ki daĝal Nigga 545; ki daĝal Nigga 546. ELA/Ur III/Umma ša3 ki dagal na-wi-ir-dingir ASJ 08, 345 1 6. unknown/Ur III/Umma bara2 ki dagal SNAT 409 r i 13.

~ dirig[excess]unknown/Old Babylonian/unknown ki dirig IM 070209 r iii 31.

~ dug[good]LEX/Old Babylonian/Nippur ki dug3 Nigga 555; ki dug3-ga Nigga 556. ELA/Ur III/Girsu ki du10-ga dumu ga-eš8 CT 09, 18 BM 017748 r i 6; ki ma-du10-ta MVN 07, 572 3. ELA/Ur III/Umma ki du10-ga-mu-ta BIN 05, 171 2; ki du10-ga-ta MVN 04, 046 2; 1(diš) gin2 ki du10-ga ugula-ta SNAT 401 7; ki du10-ga-ta UCP 9-2-1, 099 o ii 9; ki du10-ga-ta# UCP 9-2-1, 099 r i 3; ki du10-ga-ta UCP 9-2-1, 099 r i 15; 6(aš) gur ki du10-ga-mu-ta# YOS 04, 308 1. unknown/Ur III/Drehem ki du10-ga-ta SAT 3, 1203 2. unknown/Ur III/Girsu ki du10-ga-ta SAT 1, 418 o ii 8.

~ e[house]LEX/Old Babylonian/unknown ki e2 ED Geography B 21. ELA/ED IIIb/unknown abzu ki e2-ka-ka Nik 1, 175 r iii 4. ELA/Ur III/Drehem ki e2 dnin-marki-ka-še3 MVN 08, 204 3; e2 muhaldim ki-bi e2 dnin-e2-gal TRU 370 4. ELA/Ur III/Girsu ki e2 kikken2 HLC 020 (pl. 040) o i 8; 3(aš) ki e2 lu2lunga-ta MVN 06, 106 5; ki-bi e2 inim-dšara2 MVN 07, 267 10; e2 guruš ki e2 kikken2 šu-gi4-ta Orient 16, 091 135 r iii 35. ELA/Ur III/Umma ki e2-ta ga2 GAN2 x a-ra2 3(diš) 4(ban2) 1/2(diš) e2-ta UCP 9-2-1, 022 2. ELA/Ur III/Ur x ki e2-a-ka u3 lu2 didli UET 3, 1139 6. unknown/ED IIIb/Lagash muš-bi muš ki e2? BiMes 03, 26 iv 6. unknown/Ur III/Girsu ki e2 gi-na-tum SNAT 022 3.

~ gal[big]LEX/Old Babylonian/Nippur ki gu-la Nigga 528; ki gal Nigga 543; ki gal-gal Nigga 560. ELA/Ur III/Girsu ki gu-la dnin-geš-zi-da TUT 128 o iv 4. ELA/Ur III/Nippur ki gal-bi-im i3-na ki-ša-ti-šu NATN 917 3. unknown/ED IIIb/unknown lugal ki gal-la BIN 08, 068 o iv 4. unknown/Ur III/Umma ki an-na-gal-gal SNAT 409 o i 17.

~ garaš[leek]LEX/Old Babylonian/unknown ki garaš ED Geography B 80.

~ gu[neck] du[build]LEX/Old Babylonian/Nippur ki gu2 du3-du3 Nigga 577.

~ gul[destroy]LEX/Old Babylonian/Nippur ki gul-la Nigga 529; ki gul-la Nigga 530.

~ ĝar[place]LEX/Old Babylonian/Nippur ki ĝar-ra Nigga 550. ELA/ED IIIb/Girsu GAN2-su-a ki-ba ga2-ga2-de3 VS 25, 026 r iii 2. ELA/Old Akkadian/Girsu mu e2 dnin-gubalag ki ba-a-gar RTC 271 3; mu e2 dnin-urta ki ba-a-gar RTC 274 5; ki mu-gar-ta# RTC 133 2. ELA/Old Akkadian/Nippur ki ab-gar OSP 2, 094 r ii 3. ELA/Old Akkadian/unknown ki ab-gar-ra MAD 1, 305 10. ELA/Ur III/Drehem lugal-ra gaba ri-a ša3 ki gar-ra sa2-du11 AnOr 07, 070 9; mu-DU u4-nu2-a-ka-na ki-ba ba-na-a-ga2-ar ASJ 07, 123 19 3; ab2 2(diš)-ta ki-ba ga2-ga2 AUCT 1, 181 2. ELA/Ur III/Girsu ša3-ku3-ge ki-ba in-na-ga2-ga2 AOAT 025, 435 BM 14821 13; ki-ba ga-ra-a-ga2-ar Berens 082 3; ki-ba i3-na-gar-ra-še3 CT 01, 18 94-10-16, 10 o iii 11. ELA/Ur III/Nippur šabra!? še ki-ba MVN 02, 129 5; ki-geškiri6 ki-ba! ga2-ga2-dam NATN 497 9; ki-geškiri6 ki-ba NRVN 1, 238 3. ELA/Ur III/Umma ša3 ummaki-ka ki-ba ga2-ga2-dam AUCT 2, 415 3; [...] ki-ba ga2-ga2 CST 801 4; 1(diš) sila3-am3 ki-na nu-ub-ga2-ga2-da Kyoto 42 6. ELA/Ur III/Ur dnisaba ki gar-ra-ka UET 3, 0280 o i 8; ki-ba ga2-ga2-de3 UET 3, 0358 2; mu tug2 ki-ba ga2#-ga2# ri-mi-dingir-ka-še3 UET 9, 0350 2. ELA/Early Old Babylonian/Nippur ki-ba gar-ra-bi-še3 PBS 08/1, 008 9. ELA/Early Old Babylonian/unknown kuš gu4 ki-ba ga2-ga2-dam BIN 09, 114 2. ELA/Old Babylonian/Nippur ki-ba gar-ra OB Contracts, pl. E3 no. 32 4; ki-ba gar-ra-bi-še3 OB Contracts, pl. B5-6 no. 12 5; ki-ba gar-ra-bi-še3 OB Contracts, pl. B5-6 no. 12 5; ki-ba gar-ra-bi-še3 ARN 003 10. ELA/uncertain/Nippur ki-ba gar-ra-bi-še3 SAOC 44, 12 5. unknown/Old Babylonian/unknown ki-ba ĝar-ra IM 070209 r iii 30. unknown/ED IIIb/Girsu iti 1(diš)-a-ka ki-ba gar-ra-am6 DP 146 o ii 2; ki gar bi2-du11 2(×DIŠ@t) DP 472 r ii 3. unknown/Ur III/Drehem ki-ba ga2-ga2 Ontario 1, 080 2; 1(diš) gu4 niga ab2 2(diš)-ta ki-ba ga2-ga2 Ontario 1, 106 1; 1(diš) gu4 niga ab2 2(diš)-ta ki-ba ga2-ga2 Ontario 1, 136 1; ki-ba ba-na-a-ga2#-ar AAICAB 1/1, pl. 057, 1924-0473 2; 1(diš) gu4 niga 1(u) sila3-ta ki ba-ga2-ga2 Utah 06 1; ab2 2(diš)-ta ki-ba ga2-ga2 SAT 2, 1073 2; ki ba-ra-ga2-ar SANTAG 7, 115 5. unknown/Ur III/Lagash u3 a e3-da-ta ki-ba ga2-ga2 Rochester 223 2. unknown/Ur III/Nippur še ki-ba ga2-ga2-dam BBVO 11, 299, 6N-T840 2. unknown/Ur III/Umma še gibil ki-ba ga2-ga2-de3 Prima delÕalfabeto 43 4; 3(geš2) 5(u) 1(diš) udu bar gal2 sila4-e3-li ki-ba ba-a-gar MVN 16, 0680 4; ki-ba ga2-ra Princeton 1, 268 3; 4(diš) ma-na siki ensi2-ka ki-ba ga2-ga2 SNAT 472 r i 12; gi bala-a zi-ga ki-ba ga2-ra UTI 4, 2741 1; gi bala-a-ka ki-ba ga2-ra UTI 6, 3587 3; še gibil ki-ba <ga2>-ga2-de3 SAT 2, 0849 4. unknown/Old Babylonian/Nippur a-na ki-bi gar-re SAOC 44, 21 5; ki-ba gar-ra-bi-[še3] SAOC 44, 55 11'; ki-ba gar-ra-bi-[še3] SAOC 44, 55 11'.

~ ĝeštin[vine] du[plant]LEX/Old Babylonian/unknown ki ĝeštin du3 ED Geography B 137.

~ ĝiri[foot] gub[stand]LEX/Old Babylonian/Nippur ki ĝiri3 gub Nigga 576.

~ ĝiškim[sign] he[be]LEX/Old Babylonian/Nippur ki ĝiškim he2#-a OB Nippur Lu 498a.

~ idim[spring]unknown/Old Babylonian/unknown ki idim IM 070209 r iii 23.

~ kal[rare]LEX/Old Babylonian/Nippur ki kal-kal Nigga 498. ELA/Ur III/Umma ki i3-kal-la-ka mu-gal2 MVN 04, 247 3. ELA/Ur III/Ur 1(diš) tug2 ki kal-a-la ga IL2-x UET 3, 1654 16. ELA/Ur III/unclear ki i3-kal-la-ka igi kar2-kar2-dam AUCT 1, 867 5. unknown/Ur III/Girsu ki a-kal!? [...] MVN 17, 140 1.

~ kiĝ[seek]LEX/Old Babylonian/Nippur ki kin# Nigga 566.

~ kug[pure]LEX/Old Babylonian/Nippur ki kug Nigga 495. unknown/Ur III/Umma ki ku3-ga-ni-ka mu-gal2 TCNU 447 4.

~ kurum[ration]LEX/Old Babylonian/unknown ki kur6-re ED Geography B 37.

~ la[hang]LEX/Old Babylonian/Nippur ki la2 Nigga 553. ELA/Ur III/Girsu ki!? ba-la2 u4 1(u) 7(diš)-kam HLC 265 (pl. 124) 8; ki# i3-bi2-la-ne#-[ta] ITT 3, 06535 10. ELA/Ur III/Ur ki šu-al-la-ta UET 3, 1094 4; ki šu-al-la-ta UET 3, 1104 2. unknown/Old Akkadian/Adab ki la2-am3 OIP 014, 183 7. unknown/Old Akkadian/unclear lu2-i3!-du-ga2 gu2-e ki ha-la2 OrNS 54, 057 14.

~ lagar[priest]LEX/Old Babylonian/unknown ki lagar ED Geography B 81.

~ lugal[king] gub[stand]LEX/Old Babylonian/Nippur ki lugal gub Nigga 547.

~ lungak[brewer]LEX/Old Babylonian/unknown ki lunga ED Geography B 120. ELA/Ur III/Girsu ki lu2lunga-ke4-ne-ta OTR 253 o iii 17. ELA/Ur III/Umma ki lu2lunga [x] BIN 05, 232 3. unknown/Ur III/Umma ki lu2lunga-ke4-ne-ta SAT 2, 0368 3.

~ namdi[official]LEX/Old Babylonian/unknown ki nam2-di ED Geography B 121.

~ namNERU[oath]LEX/Old Babylonian/Nippur ki nam-erim2-ma Nigga 578. ELA/Ur III/Girsu ki nam-erim2# [ku5-a-ka] ITT 5, 06849 19; ki nam-erim2# [ku5-a]-ka# gub-[ba]-me!? TUT 164-14 o ii 13.

~ saĝDUN[recorder]LEX/Old Babylonian/unknown ki sa12-du5 ED Geography B 127. ELA/Ur III/Drehem ki sa12-du5#-ke4-ne-ta BIN 03, 108 7. ELA/Ur III/Umma ki sa12-du5#-ke4-ne-ta BIN 05, 108 7. unknown/Ur III/Girsu [x] anše# ki sa12-du5-ta TCTI 2, 02783 9. unknown/Ur III/Umma ki sa12-du5-ke4-ne-ta Princeton 1, 409 15.

~ sig[flatten]LEX/Old Babylonian/Nippur ki sig10-ga Nigga 534.

~ sikil[pure]LEX/Old Babylonian/Nippur ki sikil Nigga 496; ki sikil = eb-bu Nigga 497.

~ šub[fall]LEX/Old Babylonian/Nippur ki šub-ba Nigga 557.

~ šuba[stone]LEX/Old Babylonian/unknown ki šuba ED Geography B 128.

~ tag[touch]LEX/Old Babylonian/Nippur ki tag!?-ga Nigga 568. ELA/Ur III/Drehem ki tag-ga Fs Levine 132-138 r i 20; 1(diš) sila4 er2-e ki tag-ga Fs Levine 132-138 r iii 31. ELA/Ur III/Girsu tug2 ki tag-ga UCP 9-2-1, 028 9. unknown/ED IIIb/Nippur nunuz ki [he2?]-tag# ASJ 16, p. 43-46 prism xiii 9. unknown/Ur III/Girsu ki tag-bi 2(diš) 2/3(diš) kuš3 ITT 3, 06614 o ii 4.

~ tir[forest] uLEX/Old Babylonian/unknown ki tir# [...] ED Geography B 130; ki tir# [...] ED Geography B 130a.

~ tur[small]LEX/Old Babylonian/Nippur ki tur Nigga 561; ki tur-tur Nigga 562. ELA/Ur III/Drehem ki tu-ra-a-ta JCS 10, 029 07 2; 1(geš2) 8(diš) u8 1(geš2) 4(u) 8(diš) udu ki im-ti-tur-a-ta TAD 48 6. ELA/Ur III/Girsu ki tu-da-nu dumu-gu4-ta MVN 03, 203 e. ii 1; ki i3-tur-tur-ta MVN 06, 298 o ii 9. ELA/Ur III/Nippur ki tur-tur-ra-ta NRVN 1, 117 2. ELA/Ur III/Ur ki i-tu-a-a-ta UET 3, 1014 3; 8(diš) dar? x zi za? ki tur UET 3, 1498 o i 6.

~ tur[small] e[house]LEX/Old Babylonian/unknown ki tur e2 ED Geography B 22.

~ uludin[form]LEX/Old Babylonian/Nippur ki uludin(KI.KAL) Nigga 505.

See: abrig ki; an X ki; an bala ki bala; dur an ki; e ki ennuĝ; e ki lukur; en ki; gu ki; gu ki ĝar; gu saĝ ki; gu si ki; gud ki ĝar; guza ki uš; idu ki lukur; kug pad ki u; mes ki ĝar; ninda ki u; ninda ki an; ragaba ki bad; šar ki; šar šar ki; udu ki ĝar.

2. ground, earth, land (3x/0%)

~ gul[destroy]unknown/Ebla/Ebla ki gul-gul MEE 03, 043 o vi 3b.

See: gu ki; udu niĝ ki za.

3. toward (3x/0%)

~LEX/unknown/Nippur ki-me-še3 = a-na şe-e-ri-ni PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] viii 23=557; <ki-zu-ne-še3> = <a-na şe-e-ri-ku-nu> PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] viii 24a=558a; ki-ne-ne-še3 = a-na şe-e-ri#-šu#-nu PBS 05, 152, pls.123-4 [OBGT I/1] viii 25=559.

4. underworld

5. land, country

6. lower, down below

Akk. ašru "place, site"; erşetu "earth, land"; mātu "land, country"; qaqqaru "ground, earth"; šaplû "low(er)".

[2002] J. Hoyrup, Lengths Widths Surfaces 44.

[1992] M. Sigrist, Drehem 101; 185-187.

[1973] G. Gragg, Sumerian Dimensional Infixes 17.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.