ĝešnud [BED]

(208 instances)

ĝešnud [BED] (208x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian) wr. ĝeš-nud "bed" Akk. eršu

[1] cuneiform GIŠ.NA₂ ĝeš-nud (gešna2, geš-nud)
+ -0 (206x/99%); -da (2x/1%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 9 114 65

12 distinct forms attested; click to view forms table.

1. bed (208x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur ĝiš-nu2 OB Nippur Ura 1 214. ELA/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) gešnu2 VS 25, 031 o iii 8. ELA/Old Akkadian/Girsu 2(aš@c) geš-nu2 1(aš@c) kuš anše# STTI 017 3. ELA/Lagash II/Girsu mu gešna2 us2-sa Amherst 016 5. ELA/Ur III/Drehem 1(diš) gešna2 taskarin umbin sal4-la-bi ha-lu-ub2 ASJ 04, 142 08 1; 6(diš) ša3-tuku5 gešna2 lugal AUCT 2, 200 1; 1(diš) udu gešna2 MVN 10, 144 o iii 7. ELA/Ur III/Girsu mu gešna2 dnin-lil2-la2 ASJ 02, 16 43 2; mu gešna2 dnin-lil2-la2 ba-dim2 ASJ 18, 087 23 8; 5(diš) gešna2 mes Berens 089 o i 17. ELA/Ur III/Nippur la2-ia3 1(diš) gešna2 BE 03/1, 006 2; la2-ia3 1(diš) gešna2 NATN 383 2; 5(diš) sila3 gada gešna2 ba-dul9-la NATN 853 3; mu gešna2 dnanna ba-dim2 JANES 18 41 01 17. ELA/Ur III/Umma 6(diš) gešna2 [...] MCS 1, 37, BM 106055 o iv 9; 1(diš) gešna2 [...] MCS 1, 37, BM 106055 o iv 10; 3(diš) gešna2 al-[...] MCS 1, 37, BM 106055 o iv 11; ša3-tuku5 gešna2-še3 MCS 8, 95, BM 105556 2; gešna2 ga2-ga2-de3 MVN 14, 0528 2. ELA/Ur III/Ur gešna2 UET 3, 0644 3; 1(diš) gešna2 UET 3, 0772 3; 1(geš2) gešna2 asal2 1(geš2) gešma-al-[tum ...] UET 3, 0786 10. ELA/Ur III/unclear 1(diš) gešna2 gešha-lu-ub2 siki GI ak AUCT 2, 136 1; su lu2-ka gešna2-a ZA 55, 71 13. ELA/Early Old Babylonian/unknown 2(diš) gešna2 BIN 09, 183 1; gešna2 den-lil2-la2 BIN 09, 254 4; [geš]nu2# den-lil2-la2-še3 BIN 09, 255 6. unknown/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) geš-nu2 geštaskarin umbin sal4-la DP 075 o i 3; 1(aš@c) gešnu2 geštaskarin-še3 nu-ak DP 490 o ii 1; 1(aš@c) geš-nu2 DP 507 o i 2. unknown/ED IIIb/unclear 1(aš@c) giš-na2 MC 4, 07 o ii 8. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) gešna2 Phillips 13 o ii 4; 1(diš) gešna2 Phillips 13 o iii 15. unknown/Ur III/Girsu 1(diš) gešna2? ASJ 18, 166 8 ii 2; gešna2 gešgeštin ASJ 18, 166 8 i 6; 3(diš) gešna2 hi-a ASJ 18, 167 9 o i 14. unknown/Ur III/Nippur [mu geš]nu2# dinanna ba#-dim2 BBVO 11, 268, 5N-T656 5; 1(diš) gešna2 BBVO 11, 298, 6N-T717 6. unknown/Ur III/Umma ša3-tuku5 gešna2 UTI 3, 2214 2; 2(diš) gešna2 SAT 3, 1227 o i 8. unknown/Old Babylonian/unknown gešna2 gu-la TLB 5, 05 2.

~ XLEX/Old Babylonian/Nippur ĝiš-nu2 aš-nu2 OB Nippur Ura 1 215; ĝiš-nu2 ur4-ma OB Nippur Ura 1 222; mu-uš#-nu2# OB Nippur Lu 526. unknown/Ur III/Umma ki gešna2 e2-kas4-še3 MVN 16, 1535 3.

~ gu[neck] zig[rise]LEX/Old Babylonian/Nippur ĝiš-nu2 gu2# zi#-ga# OB Nippur Ura 1 217.

~ kinud[bedroom]LEX/Old Babylonian/Nippur ĝiš-nu2 ki-nu2 OB Nippur Ura 1 216.

~ šag[heart] tuku[acquire]LEX/Old Babylonian/Nippur ĝiš-nu2 šag4 tuku OB Nippur Ura 1 220.

~ šag[heart] tuku[acquire] siki[hair] garig[comb] ak[do]LEX/Old Babylonian/Nippur ĝiš-nu2 šag4 tuku sik2 ga-rig2 ak OB Nippur Ura 1 221.

~ umbin[nail]LEX/Old Babylonian/Nippur [ĝiš-nu2 umbin] OB Nippur Ura 1 218. ELA/Ur III/Drehem za3-bar gešna2 umbin-bi 1(diš)-a AUCT 1, 424 2; 1(diš) gešna2 umbin sal4-la ha-lu-ub2 PDT 1, 337 1; 1(diš) gešna2 umbin sal4-la mes zabar gar-ra PDT 1, 337 2. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) gešna2 umbin sal4-la ša3 x nin-sag-na-tag-še3 gešzum-si ak se3-ga DoCu 206 3; 6(diš) gešna2 umbin sal-la ša3-kal SAT 2, 1165 3; 6(diš) gešna2 umbin sal4-la ša3-kal SAT 3, 1582 1. unknown/Ur III/Umma [x] gešna2 umbin sal4-la ŠIM gig SAT 3, 2156 1; [x] gešna2 umbin sal4-la mes SAT 3, 2156 2; 5(diš) gešna2 umbin sal4-la ša3-kal SAT 3, 2156 3.

~ umbin[nail] gud[ox]LEX/Old Babylonian/Nippur [ĝiš-nu2 umbin gud] OB Nippur Ura 1 219. ELA/Old Akkadian/Adab 1(aš@c) geš-nu2 umbin gu4 Adab 0700 6. ELA/Ur III/Drehem 2(diš) gešna2 umbin gu4 ša3-kal zabar gar-ra# ša3-tuku5 siki GI se3-ga MVN 11, 188 1; 1(diš) gešna2 umbin gu4 ša3-kal# MVN 11, 188 2; 1(diš) gešna2 umbin gu4 ha-lu-ub2 ku3-babbar gar-ra PDT 1, 628 1; 1(diš) gešna2 umbin gu4-a-am zabar gar-ra ša3-šum siki GI se3-ga TRU 303 1. ELA/Ur III/Girsu 1(diš) gešna2 umbin gu4 hašhur? uruda gar-ra HSS 04, 005 o iv 3. ELA/Ur III/Ur 1(diš) gešna2 umbin gu4 ša3-kal UET 3, 0634 1; 1(diš) gešna2 umbin# gu4# ša3!?-kal!? UET 3, 1498 o iv 12. ELA/Early Old Babylonian/unknown 1(diš) gešna2 umbin gu4 BIN 10, 150 5. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) gešna2 umbin gu4 ša3-kal zabar gar-ra SAT 2, 1165 1; 1(diš) gešna2 umbin gu4 ša3-kal uruda gar-ra SAT 2, 1165 2. unknown/Ur III/Umma 1(diš) gešna2 umbin gu4 ša3-kal SAT 3, 2156 4; 1(diš) gešna2 umbin gu4 ga-mi-ša-ru-um SAT 3, 2156 5; 1(diš) gešna2 umbin gu4 a am zabar gar-ra SAT 3, 2156 1.

See: bad ĝešnud; barsig ĝešnud; ĝešdi ĝešnud; izid ĝešnud; saĝ ĝešnud; umbin ĝešnud; zag andul ĝešnud.

Akk. eršu "bed".

[1993-1997] W. R"ollig and H. Waetzoldt, RlA 8 326.

[1987] M. Civil, OrNS 56 233 n2.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.